Eksamen

Datoar for eksamen våren 2021.

Opplysning om trekkfag: 12. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

  • Norsk hovudmål og sidemål 18. mai
  • Engelsk 20. mai

Skriftlege prøver:

  • 19. mai eksamen norsk hovudmål
  • 20. mai eksamen norsk sidemål
  • 21. mai eksamen engelsk
  • 25. mai eksamen matematikk

Opplysning om munnleg eksamen:

  • ??.  juni. kl. 09.00

Munnlege prøver:

  • ??. juni

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord

Eksamensrettleiar (linken til Udir fungerar ikkje på IE, bruk heller Chrome eller Firefox)

Info om eksamen  Eid ungdomsskule

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel 

Reglar og rettleiing for elevar

Todelt eksamensmodell for matematikk. Du finn retningslinjer her.

Klage på vurdering.

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finn du her

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finn du her

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her