Eksamen

Datoar for eksamen våren 2020, så kom koronaviruset og eksamen er avlyst

Opplysning om trekkfag: 15. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

  • Engelsk 19. mai
  • Norsk hovudmål og sidemål 25. mai

Skriftlege prøver:

  • 19. mai eksamen matematikk
  • 20. mai eksamen engelsk
  • 26. mai eksamen norsk hovudmål
  • 27. mai eksamen norsk sidemål

Opplysning om munnleg eksamen:

  • 9. og 10.  juni. kl. 09.00

Munnlege prøver:

  • 11. og 12. juni

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord

Eksamensrettleiar (linken til Udir fungerar ikkje på IE, bruk heller Chrome eller Firefox)

Info om eksamen  Eid ungdomsskule

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel 

Reglar og rettleiing for elevar

Todelt eksamensmodell for matematikk. Du finn retningslinjer her.

Klage på vurdering.

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finn du her

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finn du her

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her