Foreldremøte utsett

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Følgjande foreldremøte er utsett:

For føresette til nye 8. trinn 17.03.

Informasjonsmøte om eksamen til føresette på 10. trinn 18.03.