Status pr. 23.04 medan skulen er stengd pga. koronavirus

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

 

Vi håpar alle har det bra i denne utfordrande tida vi står i. Skulen er framleis stengd for ordinær opplæring. Når og i kva grad skulen opnar er enno ikkje avklart, men vi håpar på at alle elevar kjem tilbake på skulen før sommarferien. På www.udir.no ligg det ute mykje nyttig informasjon om situasjonen vi står i.

For meir informasjon, sjå lenker under

Rettleiar ungdomstrinn og vidaregåande skule

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

og Stad kommune sine sider. https://stad.kommune.no/

Kommuneoverlegen si vurdering av risiko ved opning av barnehagar og skular i Stad kommune

Skriftleg og munnleg eksamen:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/