Kontaktinformasjon - rådgjevar

Sveinung Alværn

Rådgjevar

tlf arbeid: 90 06 73 58

e-post: Sveinung.Alvern@eid.kommune.no

Hospitering for 9. klasse - 7. og 8. mars.

Måndag 7. mars og tysdag 8. mars er det hospitering på vgs. for 9. klasse. Lærarane har oversikt over kven som skal på dei ulike skulane og dei ulike utdanningsprogramma. 
Dei vidaregåande skulane har lagt ut viktig informasjon om hospiteringa på heimesidene sine (sjå lenker under).

Det er viktig at både elevar og lærarar får denne informasjonen før ein reiser. Enkelte elevar skal t.d. ha med seg ulike typar kle.

Hospiteringa varer stort sett frå kl. 10.00 (Firda 10:15) til 15.00. Detaljerte tidsskjema finn de på lenkene under. På Firda blir det lagt opp til at ein kan ta bussen som går tilbake til Eid kl 14.55

Lenke til dei ulike skulane: 

Rådgjevar bestiller plass på bussane. Reiserute til dei ulike skulane frå rutebilstasjonen på Eid er slik :

Stad Tur Retur Lærar som blir med måndag Lærar som blir med tysdag
Sandane 09:15 14:55  Ingebjørg  Ingebjørg
Stryn 07:40   15:30  Line
 Siri
Måløy 08:55

Måndag: Kl 14:23 frå Tennebø,vgs
Tysdag : Kl 16:00 frå Tennebø,vgs

Kristian Torleiv
 Mo  07:20  15:55 (tysdag)  
 

Desse tidene gjeld begge dagane.

  • Det er bestilt plass på bussane frå Eid. 
  • Til Stryn vgs.:
    Alle elevar som skal til Stryn vgs på hospitering, MÅ følgje ordinær skulebuss. Den går frå Eid kl. 07.40. Dei elevane som er frå Haugen, Stårheim eller Kjølsdalen MÅ  kome seg til Eid på eiga hand til kl. 07:40. Ein kan følgje bussen frå Måløy til Eid som er på Eid 07:00, men då må ein vente på Eid i 40 minutt.
    Dei elevane som kjem frå Hjelle og som skal til Stryn, kan gå på bussen på Hjelle.
  • Dei elevane som bur på Hjelle og som skal på hospitering på Firda vgs eller Måløy vgs., kan følgje skulebussenbussen. Desse bussane SKAL korrespondere med bussen til Sandane og Måløy.
  • Elevane som skal hospitere på Eid vgs. møter til vanleg tid på ungdomsskulen kl. 08.50. Ein går i lag til vgs. ca. kl. 09:45.
  • Om det er nokon som ikkje skal vere med bussen heim den første eller andre dagen. Skal ein ha med og levere skriftleg melding om dette (meldingsbok). Dette gjeld dei som skal sitte på med foreldre heim eller om ein skal overnatte med slekt til neste dag.

HOSPITERING PÅ EID VGS:
Dei elevane som rekk skulebussane frå ungdomsskulen kl. 14.35, følgjer sjølvsagt den vanlege bussen. Hugs busskort!

Lærarane i dei ulike klassane vil informere elevane om kvar dei skal og kven som skal vere med av lærarar. Er det noko som er uklart, MÅ ein ta kontakt med kontaktlærar / dei lærarane som skal til dei ulike skulane.

Er det noko som er uklart, MÅ elevane spørje lærar eller rådgjevar. 

Peder :)