Kontaktinformasjon - rådgjevar

Sveinung Alværn

Rådgjevar

tlf arbeid: 90 06 73 58

e-post: Sveinung.Alvern@eid.kommune.no

Hospitering 9.klasse

Hospitering for 9.klasse - 6. og 7. mars

Måndag 6.mars og tysdag 7.mars er det hospitering på vgs. for 9. klasse. Lærarane har oversikt over kven som skal på dei ulike skulane og dei ulike utdanningsprogramma. 
Dei vidaregåande skulane har lagt ut viktig informasjon om hospiteringa på heimesidene sine (sjå lenker under).

Det er viktig at både elevar og lærarar får denne informasjonen før ein reiser. Enkelte elevar skal t. d. ha med seg ulike typar kle.

Detaljerte tidsskjema finn de på lenkene under. På Firda blir det lagt opp til at ein kan ta bussen som går tilbake til Eid kl 14.55

Lenke til dei ulike skulane:

Eid vgs

http://www.eid.vgs.no/hospitering-6-og-7-mars.5912472-367171.html

Firda vgs

http://www.firda.vgs.no/utdanningsval-hospitering.5908307-367183.html

Måløy vgs

http://www.maloy.vgs.no/hospitering-for-9-klassane.5957703.html

Stryn vgs

http://www.stryn.vgs.no/hospiteringsdagar-for-9-klasse.5962078-368015.html

Stad

Tur

Retur

Lærar måndag

Lærar tysdag

Sandane

09:15

14:55

Irene

Lise

Stryn

07:40

14:35 – 15:45 via Hopland

Kari + Ole C

Marita + Ole C

Måløy

08:55

14:15

16:00 (tysdag)

Wenche

Ole T

 

Oversikt lærarar Eid vgs

Tid

Måndag

Tysdag

8.50 – 09.45

EUS

Lise

EUS

Inger Janne, Ragnhild, Maria

2.økt

Marita, Lise

Ragnhild, Maria

Inger Janne. Irene, Roar

3.økt

Ole T, Ragnhild, Maria

Kari, Hege, Irene, Roar

4.økt

Kari, Hege, Ragnhild, Maria

 

  • Det er bestilt plass på bussane frå Eid. 
  • Dei elevane som skal på hospitering på Firda vgs og Måløy  og tar skulebuss gjer dette som vanleg.  Desse bussane SKAL korrespondere med bussen til Sandane.
  • Elevane som skal hospitere på Eid vgs. møter til vanleg tid på ungdomsskulen kl. 08.50. Ein går i lag til vgs. ca. kl. 09:45.

HOSPITERING PÅ EID VGS:
Dei elevane som rekk skulebussane frå ungdomsskulen kl. 14.35, følgjer sjølvsagt den vanlege bussen. Hugs busskort!

Lærarane i dei ulike klassane vil informere elevane om kvar dei skal og kven som skal vere med av lærarar. Er det noko som er uklart, MÅ ein ta kontakt med kontaktlærar / dei lærarane som skal til dei ulike skulane.

Ein kan og sjølvsagt kontakte rådgjevar.

Lykke tilJ

 

Sveinung Alværn