Lenker

Vilbli.no Den viktigaste nettsida når det gjeld vidaregåande utdanning i Noreg.
Her finn de det meste av informasjon.
fivai.no Utdanning i utlandet. For dei som er ferdige med grunnskulen og dei som er starta i vidaregåande opplæring.
gnizt.no Moglegheiter innan elektrofaga - fagopplæring, fagskule, høgskule og universitet
utdanning.no Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet
   
 sfj.no Lenke direkte til informasjon og ulike skjema i samband med søknad til vidaregaånde skule.
 Meldeskjema  sfj.no - Informasjon om meldeskjema. §6-15 og §6-17.