Skulehelsetenesta ved EUS

Skuleåret 2019/2020 har helsesjukepleiar trefftid kvar måndag og onsdag. Torsdag er dei her frå ca. kl. 10.30. Ta kontakt med Laila i ekspedisjonen dersom du ynskjer å gjere timeavtale utanom dette.  

Helsestasjonen i Eid inviterar ungdom mellom 13-20 år til å bruke dette gratis tilbodet. :-)