Foreldremøte 8. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Vi ynskjer føresette på 8. trinn velkomne til foreldremøte måndag 4. september kl. 18.30 - 20.00.

Møtet vert halde på EUS, auditoriet.

Meir informasjon om møtet finn du her

Foreldremøte 9.trinn onsdag 30.august

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

Vi ynskjer velkommen til foreldremøte på 9. trinn onsdag 30.august kl. 19.00, auditoriet. På møtet vil vi informere om planar og aktuelle saker. Elevane har fått med seg skriv heim om møtet, men du finn det også her. 

Vel møtt! 

Foreldremøte 10. trinn

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

Vi ynskjer føresette på 10. trinn velkomne til foreldremøte torsdag 31. august kl. 19.00.

Møtet vert halde på EUS, auditoriet.

Elevane har fått med invitasjon heim i dag, men du finn den også her

 

GOD SOMMAR

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi ønskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommar og takkar samtidig for eit flott skuleår ilag!

Elevane startar på skulen igjen måndag den 21. august.

Lærarane startar 14. august kl. 08.30

Avslutning på kjøkkenet

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

Då er vi snart ferdig med skuleåret, og elevane har hatt avslutning på kjøkkenet. Dei har fått vise kva dei har lært i løpet av året og har laga både salatar og kaker. Det vart ei fin stund rundt eit festdekka bord. 9b ved bordet komp

9b matbord

9a 2 ved bordet

Innovasjonscamp 9ABC

. i kategorien Nyheiter frå 9.trinn

9. trinn har no hatt innovasjonscamp med temaet fornybar energi. Dette er eit samarbeid med Ungt Entreprenørskap v. Jørn Helgheim og SFE ved Jannicke Lindvik og Nils Ola Strand. Elevane fekk både teoretisk og praktisk innføring i ulike  typar fornybar energi. Bedrifta Moderne Varme underviste om korleis fjordvarme blir teke i bruk i varme-/ og kjølepumper, i tillegg til at elevane fekk sjå dette i praksis på Nordfjord sjukehus og på omsorgssenteret Hogatunet.

På dag to var det elevane sjølve som skulle prøve seg, og dei kunne velje mellom to oppdrag: Korleis skape innovasjon innan fornybar energi i eit nabolag eller på eit skip. Her var det mange gode og til dels nyskapande tankar, og elevane var ivrige i prosessen. 

Kvar gruppe presenterte si løysing klassevis, og det vart kåra ein vinnar i kvar klasse. Desse gjekk vidare til "superfinalen" der dei tre beste presentasjonane konkurrerte mot kvarandre.

Juryen skrytte av det arbeidet som var gjort i gruppene, men måtte til slutt kåre ein vinnar. Dette blei gruppe 3 frå 9C, først og fremst fordi dei hadde tatt innovasjon på alvor og skapt heilt nye løysingar. 

Dette blei ein kjekk og lærerik dag for elevane, og EUS takkar samarbeidspartane som var med på opplegget!

 

DELAR AV JURYEN I ARBEID:

IMG 3750 NYAST

 

  VINNARANE:

 IMG 3783 ny

Forskalinga er igang

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

No kjem det forskaling til plassen der rastebord og benkar er tenkt plassert. Elevane på arbeidslivsfag er godt igang med nødvendig arbeid før driftsavdelinga sine tilsette har lovd å støype.

IMG 0271 640x480

Alle rutene på skuleplassen har denne karen full kontroll på. Flott utført arbeid!

IMG 0272 640x480